FarMedRx

Electronisch voorschrijf- en medicatiebewakingssysteem voor zorginstellingen.

Waarom FarMedRx?

  • medicatiebewaking
  • klinisch én poliklinisch voorschrijven
  • snel te leren
  • eenvoudige ingebruikname.

Lees verder

 

FarMedZ

Electronisch voorschrijf- en medicatiebewakingssysteem voor ZBC’s en vrijgevestigde specialisten.

Waarom FarMedZ?

  • medicatiebewaking
  • poliklinisch voorschrijven
  • snel te leren
  • eenvoudige ingebruikname.

Lees verder

FarMedAid

Continuïteit in medicatieveiligheid.

Waarom FarMedAid?

• borging beschikbaarheid software
• borging kennis
• borging IT-dienstverlening
• betere regeling dan een zogenaamde escrow-regeling.

Lees verder

E-health advies

Advies over medicatieveiligheid, geneesmiddelendistributie en koppelingen met andere systemen.

Waarom e-healthadvies van FarMedvisie?

• brede ervaring in verschillende sectoren
• specialistische kennis op het gebied van farmacie en ICT
• inzicht in de werkprocessen van vele instellingen.

Lees verder

FarMedRx ondersteunt Eerstelijns Verblijf kenmerk

In FarMedRx maken wij dit cliënt-onderscheid mogelijk. Zo geven wij inhoud aan ons streven om niet alleen aan de kwaliteit van uw medicatieveiligheid bij te dragen, maar ook bij te dragen aan kostenbesparingen binnen uw organisatie.

Zorg aan cliënten moet zoveel mogelijk ambulant worden verstrekt. Sinds kort is er een nieuwe cliënt-duiding; Eerstelijns Verblijf (ELV), of ook wel C-cliënten genoemd. Zowel voor de GGZ als voor verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten is dit cliëntkenmerk van steeds groter belang.

Eerstelijns verblijf is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf. De huisarts of medisch specialist stelt deze verwijzing op en de ontvangend arts stelt deze indicatie vast, indien hij het oordeel van de verwijzer deelt. Daarmee neemt de instellingsarts de verantwoordelijkheid voor de behandeling over. Onderdeel van de behandeling kan zijn het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie.

De medicatie voor ELV-/C-cliënten moet bij een zorgverzekeraar worden gedeclareerd en gaat dus niet ten laste van het budget van uw instelling.

Om dit laatste mogelijk te maken, is het van belang dat ELV-cliënten administratief zijn te onderscheiden. In de praktijk blijkt dat zeer complex. In de koppeling met EPD’s / ECD’s wordt dit onderscheid nog maar beperkt ondersteund.

In FarMedRx kan dit onderscheid al wel worden gemaakt.

Voor eventuele vragen, kunt u mailen naar lisanne@farmedvisie.nl.

Digitale toedieningsregistratie in FarMedRx

Steeds meer zorginstellingen willen af van de papieren deellijst en willen de toediening van geneesmiddelen digitaal vastleggen. In FarMedRx is dat allemaal mogelijk, ook de dubbelcontrole.
Voor meer informatie kunt u mailen naar lisanne@farmedvisie.nl.

Demo aanvragen

Wilt u de mogelijkheden die FarMedvisie u biedt zelf bekijken in een demo-omgeving? Of wenst u een presentatie op locatie? Vraag dan een demo aan via info@farmedvisie.nl


Geeft u daarbij a.u.b. aan of u een demo wenst voor FarMedRx of FarMedZ, wat de achtergrond is van uw aanvraag, wat uw functie is en eventueel welk EPD u gebruikt.


Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld, uw contactgegevens worden niet verstrekt aan derden.