Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid staat bij FarMedvisie voorop. Enerzijds is dit een farmaceutisch terrein, waarin de medicatiebewaking centraal staat. Anderzijds gaat dit ook om informatiebeveiliging. Dit laatste is een terrein dat de laatste jaren enorm in ontwikkeling is. Nieuwe privacy-wetgeving en technologische ontwikkelingen stellen hoge eisen aan een voorschrijfsysteem voor geneesmiddelen. Tegenwoordig wordt een voorschrijfsysteem dan ook gezien als een medisch hulpmiddel. Europa, het Ministerie van VWS en de Inspectie voor de Volksgezondheid eisen van een voorschrijfsysteem voor geneesmiddelen een herkenbare CE-markering. De systemen van FarMedvisie voldoen hieraan.