Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

FarMedRx ondersteunt Eerstelijns Verblijf kenmerk

In FarMedRx maken wij dit cliënt-onderscheid mogelijk. Zo geven wij inhoud aan ons streven om niet alleen aan de kwaliteit van uw medicatieveiligheid bij te dragen, maar ook bij te dragen aan kostenbesparingen binnen uw organisatie.

Zorg aan cliënten moet zoveel mogelijk ambulant worden verstrekt. Sinds kort is er een nieuwe cliënt-duiding; Eerstelijns Verblijf (ELV), of ook wel C-cliënten genoemd. Zowel voor de GGZ als voor verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten is dit cliëntkenmerk van steeds groter belang.

Eerstelijns verblijf is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf. De huisarts of medisch specialist stelt deze verwijzing op en de ontvangend arts stelt deze indicatie vast, indien hij het oordeel van de verwijzer deelt. Daarmee neemt de instellingsarts de verantwoordelijkheid voor de behandeling over. Onderdeel van de behandeling kan zijn het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie.

De medicatie voor ELV-/C-cliënten moet bij een zorgverzekeraar worden gedeclareerd en gaat dus niet ten laste van het budget van uw instelling.

Om dit laatste mogelijk te maken, is het van belang dat ELV-cliënten administratief zijn te onderscheiden. In de praktijk blijkt dat zeer complex. In de koppeling met EPD’s / ECD’s wordt dit onderscheid nog maar beperkt ondersteund.

In FarMedRx kan dit onderscheid al wel worden gemaakt.

Voor eventuele vragen, kunt u mailen naar lisanne@farmedvisie.nl.