Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

FarMedvisie ondersteunt VIPP GGZ Regeling

Op 29 oktober 2018 is de VIPP GGZ regeling door VWS in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat om een subsidieregeling van in totaal €45 miljoen. Deze regeling kent 3 programmalijnen en in totaal 6 modules. Een instelling kan voor maximaal drie van de zes modules subsidie aanvragen. FarMedvisie ondersteunt de modules B1 en B2. Wij zullen samen met andere softwareleveranciers nagaan, hoe wij ook met medicatie-informatie in de andere programmalijnen ondersteuning kunnen bieden.

Via onderstaande link kunt u de gehele regeling lezen. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60877.html

Samenvatting regeling:
De staatssecretaris van VWS stelt via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar voor instellingen die Zvw-zorg leveren om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze supportdesk (088-1230700) of mailen naar info@farmedvisie.nl.