Meer weten?

Neemt u dan contact met ons op via info@farmedvisie.nl.

Aansluiting van FarMedRx op LSP mogelijk

FarMedRx ondersteunt de aansluiting op de infrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het is onze overtuiging dat het LSP een belangrijke bijdrage kan leveren aan een verbetering van de medicatieveiligheid in Nederland.

FarMedvisie heeft de acceptatieprocedure voor de AORTA 6.12.0.0. release afgerond en de goedkeuring van zowel Nictiz als van VZVZ ontvangen. Via deze link treft u ons aan in het overzicht van geaccepteerde XIS-leveranciers.

Vanaf 2004 is FarMedvisie betrokken bij de ontwikkelingen rond het LSP. In 2007 hebben wij een goedkeurende verklaring van Nictiz ontvangen. Na alle turbulente ontwikkelingen rond het al of niet doorgaan van het LSP, ervaren wij de afronding van deze acceptatieprocedure voor AORTA 6.12.0.0. als een belangrijke mijlpaal. Het LSP zet met AORTA 6.12.0.0. een standaard voor de communicatie in de Zorg. Het einde van de ‘eilandautomatisering’, dat is waar het om gaat. AORTA 6.12.0.0. is de versie waar alle op het LSP aangesloten XIS-applicaties aan moeten voldoen.

Voor aansluiting op het LSP van uw zorginstelling stelt VZVZ onder meer als voorwaarde dat uw koepelorganisatie zich heeft aangesloten bij VZVZ. Voor zorginstellingen in de GGZ, de V&V-sector en de verstandelijk gehandicaptenzorg is dat het geval.

Meer weten? Neem contact op